-1- De voorbereiding

De druk bij bedrijven om snel met een animatie of een video te komen is vaak groot. Er kan snel geproduceerd worden, mits er een aantal zaken worden meegenomen in de voorbereiding. Wat wil je precies overbrengen? Wie is/zijn je doelgroep(en)? Wat is hun probleem? Hoe ga je die doelgroep bereiken? Hoe wil je jezelf profileren? Ga hierna pas nadenken over de inhoud en de vorm. Wanneer je bijvoorbeeld vooraf rekening houdt met het feit dat je de film ook via facebook wilt distribueren dan heeft dit consequenties voor de uitvoering en maakt de kans op succes aanzienlijk groter. Om het makkelijker te maken hebben we een handige werkmethode, waardoor we de voorbereiding leuker en succesvoller kunnen maken.


-2- Een te brede doelgroep

Het is eigenlijk wel logisch. Je wilt zoveel mogelijk mensen direct en in één keer bereiken. In de praktijk blijkt dit toch niet zo goed te werken. Alle kijkers vragen zich bewust of onbewust af “What's in for me?”. Wanneer je video of animatie niet aansluit op de vragen en interesses van je kijkers zijn ze snel weg. Voor meer resultaat kun je je beter beperken tot één doelgroep die je specifiek op hun probleem of interessegebied aanspreekt.


-3- Te veel informatie in 1 video willen proppen

Wij noemen dit het “appeltaart”syndroom. Wanneer ik vraag of iemand zin heeft in appeltaart dan zullen veel mensen aangeven hier wel trek in te hebben. Wanneer ik vervolgens een hele appeltaart aanbied met de voorwaarde dat die wel in één keer opgegeten moet worden, dan zullen er nog maar weinig liefhebbers overblijven. Zo gaat dat ook met het geven van informatie. Bij het overvoeren van mensen zullen ze afhaken, niet meer weten waarover het ging of erger nog, het gaat ze tegenstaan. Durf je te beperken in je verhaal. Voer ze je taart puntje voor puntje en ze zullen terugkomen voor meer. Beperk jezelf in de hoeveelheid informatie en knip deze liever op in meerdere 'stappen' dan alles in 1 video te proberen te verwerken.


-4- Niet goed nagedacht over de distributie

Het idee van ”we zetten de animatie op YouTube en op de website en dan komt alles goed...” is achterhaald. Nadenken over hoe de video of animatie bij de doelgroep komt is echt nodig. Ook heeft de keuze van een distributieplatform direct consequenties op de uitvoering. Om bijvoorbeeld kijkers te trekken met een video op Linkedin vraagt iets anders dan een corporate film op de website. Het is slim om al in de voorbereiding een strak distributie-plan voor te maken en dit plan, wanneer de video of animatie klaar is, ook uit te voeren. Reserveer daar tijd en budget voor. Het is zonde wanneer een productie maar 135 keer is bekeken op Youtube terwijl dit een veelvoud had kunnen zijn.

-5- Langs te veel schijven

Zeker wanneer er een animatie of video wordt gemaakt voor een groot bedrijf gaat de beslissing m.b.t. een productie over verschillende schijven. Veel mensen moeten er iets van vinden en iets over zeggen. Dat is vaak waardevol, maar levert enorme vertragingen op tijdens de productie. Dit overlegproces kan soms weken in beslag nemen. Om dit proces goed te stroomlijnen is het slim om vooraf duidelijke afspraken te maken hoe het beslissingsproces intern geregeld gaat worden. Het levert de productie enorme tijdswinst op om 1 persoon het mandaat te geven om bij onenigheid een knoop door te hakken.