Video woordenboek rondom videomarketing en videoproductie

Wordt aan gewerkt en de komende tijd uitgebreider en beter gemaakt.
Stacks Image 53611
 • Animatie

  Animatie is de illusie van beweging door het na elkaar afspelen van verschillende stilstaande beelden, zogenaamde frames. Dit komt in het dagelijkse leven het meeste voor op het internet, in tekenfilms en tekenfilmseries en animatiefilm. Grafische computerformats zoals GIF, MNG, SVG en Flash zorgen voor de animaties op computers en het internet. (bron: Wikipedia)
  Videoproductie termen
  A
 • Banner

  Een onderdeel van een website met doorgaans een reclame-uiting. Denk aan een soort 'spandoek'. Dit kan tekst, foto en videomateriaal bevatten.
  Marketingtermen,Videoproductie termen
  B
 • Bedrijfsfilm laten maken

  Een bedrijfsfilm laten maken doe je natuurlijk bij 3XFILM. Partner in video, animatie en interactieve video.
  Marketingtermen,Videoproductie termen
  B
 • Big Data

  Staat voor het analyseren van grote hoeveelheden gegevens/data. We verzamelen heel veel gegevens, maar de grote kunst is om deze gegevens optimaal te benutten. Door de steeds snellere computertechnologie kunnen we steeds sneller patronen herkennen in grote hoeveelheden data.
  Marketingtermen,Videoproductie termen
  B
 • Call to Action - CTA

  Engels voor oproep tot actie.
  Mag niet ontbreken bij video's met een marketingdoel of conversiedoel. Aan het eind van de video geef je aan wat je wilt dat de kijkers doen na het kijken van de video: Neem contact op! Bestel ons product. Ga nu naar onze website, enz.
  Marketingtermen
  C
 • Click Though Rate - CTR

  Het percentage mensen dat door-klikt na het tot zich nemen van informatie. Dit kan bijvoorbeeld een nieuwsbrief zijn. Welk percentage mensen klikken dan op een link die in de nieuwsbrief staat, t.o.v. het aantal mensen dat de nieuwsbrief geopend hebben. Maar het kan ook een interactieve video zijn. Te berekenen met de formule: CTR = klik op een link / aantal mensen die nieuwsbrief geopende hebben * 100. Hier komt dan een percentage uit.
  Marketingtermen
  C
 • Conversie

  De mate waarin je in staat bent om met een marketingmiddel dat je inzet, personen die in aanraking komen hiermee, te bewegen om de actie te ondernemen die je voor ogen had hiermee. Denk aan het achterlaten van gegevens of de aanschaf van een product. Iedere bezoeker zit in een andere 'fase' en dient ook anders benaderd te worden.
  Marketingtermen
  C
 • Conversieratio

  De verhouding tot het aantal mensen dat je marketingmiddel heeft gezien. (Bijvoorbeeld het bezoeken van een website) tot het aantal dat daadwerkelijk actie heeft ondernomen. (Bijvoorbeeld op de 'schrijf mij in' knop heeft gedrukt)
  Marketingtermen
  C
 • Content Marketing

  Een tak binnen de marketing die door middel van het aanbieden van interessante 'content' een doelgroep aan zich probeert te binden. Door, voor de doelgroep, interessante informatie aan te bieden en/of te delen blijven deze mensen terugkomen voor meer informatie en voelen zich daardoor meer 'verbonden' met jou, je merk of je producten.
  Marketingtermen
  C
 • Click Through Rate - CTR

  Click Through Rate: De verhouding tussen het aantal mensen dat op een link klikt ten opzichte van het totaal aantal mensen dat op de locatie komt waar deze link staat. Bij een interactieve video is dat dan het aantal mensen dat op een link in die video klikt t.o.v. het totaal aantal kijkers van de video.
  Marketingtermen
  C
 • Callsheet

  Een callsheet is simpelweg een bel lijst. Bij het filmen van grotere producties zijn doorgaans meerdere mensen betrokken. Het kan dan handig zijn om een callsheet te maken. Hierop staan alle contactgegevens en ook welke personen bij welke onderdelen van de productie betrokken zijn.
  Videoproductie termen
  C
 • Draaiboek

  Het draaiboek bevat een volgorde van alle te filmen beelden, aanwijzingen voor de locatie, de te filmen personen, rekwisieten e.d. Bovendien geeft het draaiboek aanwijzingen voor de camera-instelling, de belichting en het geluid.
  Videoproductie termen
  D
 • Google Analytics

  Online software om de prestaties van je website of andere online uitingen te 'meten'. Hoeveel bezoekers komen er op je website, waar klikken ze op, waar haken ze af, enz.
  Marketingtermen
  G
 • Interactieve video

  Kort gezegd video waarbij je de kijker de mogelijkheid biedt om te 'interactieren" met de video. Iets aan te klikken, te reageren, in te voeren, enz. Dit beïnvloed het verloop van die video waardoor het kijken geen lineair proces meer wordt. Voorbeelden van interactieve video zijn hier te zien.
  Marketingtermen, Videoproductie termen
  I
 • Key Performance Indicator - KPI

  Een meetbaar gedefinieerde (bedrijfs)doelstelling die nagestreefd wordt.
  Marketingtermen
  K
 • Marketing

  Marketing: Het geheel aan activiteiten dat een bedrijf onderneemt om de verkoop van producten of diensten te verbeteren. Video marketing is hier een steeds belangrijk onderdeel van. YouTube is bijvoorbeeld een zeer veel gebruikte zoekmachine en mensen consumeren steeds meer video. Video wordt zwaar meegewogen het toekennen van een SEO rating van een pagina; het helpt om hoger in de zoekmachines te komen.
  Marketingtermen
  M
 • Opt-out

  In het Nederlands: Afmelden. Wanneer iemand die geabonneerd is op een nieuwsbrief of een andere online abonnementsservice af wil van het abonnement moet er een Opt-out of afmeld mogelijkheid zijn. Bij nieuwsbrieven staat die mogelijkheid vaak onderaan de mail. Afmelden, Uitschrijven, Unsubscribe zijn veel gebruikte woorden hiervoor.
  Marketingtermen
  O
 • Opt-in

  Een stap in een online klankcontact moment. Veel gebruikt en ook verplicht bij het abonneren op een nieuwsbrief. Wanneer iemand zich aanmeldt voor een nieuwsbrief is het verplicht om opvolgend een email te sturen naar het opgegeven email adres. De ontvanger moet (nogmaals) bevestigen zich in te willen schrijven voor de nieuwsbrief. Doorgaan gebeurd dit door op een link in de video te klikken.
  Marketingtermen
  O
 • Personalized Interactive video - PIV

  Gepersonaliseerde Interactieve Video. Door gebruik te maken van gegevens die je van een kijker hebt of die je aan een kijker vraagt in een interactieve video, ontstaat er een 'persoonlijke' versie van die video. Uniek voor de persoon die de video bekijkt. Dit kun je doen door een koppeling te maken met een database en daar gegevens van in de video te verwerken of er gegevens in te stoppen die de kijker je geeft.
  Marketingtermen
  P
 • Return on Investment - ROI

  De mate waarin een investering in een bedrijfsuiting zich terugverdient. De ROI van een videoproductie kan bijvoorbeeld zijn: Een investering van € 8000,00 en een direct terug te leiden omzet van € 300.000,00. Uiteraard is het nodig om te 'meten' wat het gedrag is van kijkers en mogelijk uit te vragen wat de aanleiding was om een product of dienst af te nemen.
  Marketingtermen
  R
 • Slimme video, Smart video

  Slimme video of Smart video is video die gekoppeld is aan gegevens uit een database. Deze gegevens kunnen in de video verwerkt worden. Dit kan zijn de naam van de kijker maar ook meer complexe gegevens als een uitleg van zijn of haar factuurgegevens. Het unieke hieraan is dat er in een productiegang een depersonaliseerde unieke video per persoon gemaakt kan worden. Wanneer de gegevens in de database worden aangepast veranderd de video ook direct mee. Zo blijf je bij de tijd.
  Marketingtermen, Videoproductie termen
  S
 • SEO

  SEO - Search Engine Optimization. In het Nederlands: Zoekmachine optimalisatie. Alle activiteiten om je online uitgingen 'hoger' in de zoekmachines te laten verschijnen op de zoekwoorden en zinnen die je van te voren bepaald hebt.
  Marketingtermen
  S
 • Shotlist

  Een shotlist is een lijst met alle te maken 'shots' of beelden in een film. Deze zijn in een geregisseerde film doorgaans uitgetekend in een storyboard. Shots worden gewoonlijk niet in de volgorde gefilmd waarop ze in de film voorkomen. Omwille van een efficiënte planning wordt er daarom een draaiboek gemaakt die per locatie (en mogelijk om andere planningstechnische redenen) de op die plek te maken beelden op een rij zet zodat er zo slim mogelijk met de tijd omgegaan kan worden.
  Videoproductie termen
  S
 • Search Engine Marketing - SEM

  Zoekmachine marketing. Dit is de paraplu-naam voor alle activiteiten rondom het promoten van je activiteiten via de zoekmachines als: Google, Bing, Yahoo, YouTube en andere zoekmachines. Hieronder vallen ook SEO - zoekmachine optimalisatie. SEA, zoekmachine advertentie optimalisatie. Deze optimalisaties hebben als doel om bij bepaalde zoektermen door je doelgroep gevonden te worden in de zoekmachines. Je kunt zowel in de organische zoekresultaten naar 'boven komen' als bij de betaalde zoekresultaten (als bijvoorbeeld Google Adwords)
  Videoproductie termen
  S
 • Social Media Marketing - SMM

  Zoekmachine marketing. Dit is de paraplu-naam voor alle activiteiten rondom het promoten van je activiteiten via de zoekmachines als: Google, Bing, Yahoo, YouTube en andere zoekmachines. Hieronder vallen ook SEO - zoekmachine optimalisatie. SEA, zoekmachine advertentie optimalisatie. Deze optimalisaties hebben als doel om bij bepaalde zoektermen door je doelgroep gevonden te worden in de zoekmachines. Je kunt zowel in de organische zoekresultaten naar 'boven komen' als bij de betaalde zoekresultaten (als bijvoorbeeld Google Adwords)
  Videoproductie termen
  S
 • Storyboard

  Zoekmachine marketing. Dit is de paraplu-naam voor alle activiteiten rondom het promoten van je activiteiten via de zoekmachines als: Google, Bing, Yahoo, YouTube en andere zoekmachines. Hieronder vallen ook SEO - zoekmachine optimalisatie. SEA, zoekmachine advertentie optimalisatie. Deze optimalisaties hebben als doel om bij bepaalde zoektermen door je doelgroep gevonden te worden in de zoekmachines. Je kunt zowel in de organische zoekresultaten naar 'boven komen' als bij de betaalde zoekresultaten (als bijvoorbeeld Google Adwords)
  Videoproductie termen
  S
 • Video SEO

  Video SEO - Video Search Engine Optimization. In het Nederlands: Video Zoekmachine optimalisatie. Alle activiteiten om je video's 'hoger' in de zoekmachines te laten verschijnen op de zoekwoorden en zinnen die je van te voren bepaald hebt.
  Marketingtermen
  V
 • Video marketing

  Kan op twee manieren uitgelegd worden:

  1/ Marketing d.m.v. video
  Het inzetten van video bij marketing acties

  2/ Marketing technieken inzetten om een video goed te 'ver-markten'
  Hoe zorg je ervoor dat je video het publiek bereikt dat het moet bereiken en hoe zorg je ervoor dat de gestelde doelen worden behaald.
  Marketingtermen
  V
 • Vlog of Vloggen

  Dit is de videovariant van een blog of bloggen. Populair onder jongeren geworden door bijvoorbeeld: Enzo Knol en Stuk TV. Er bestaan vele varianten. Puur technisch gezien is het een blog met met video of geheel in videovorm. Iemand die een vlog maakt heet dan een Vlogger.
  Marketingtermen
  V
 • Videopitch

  Dit is de video variant van de bekende Elevatorpitch. Hoe vertel je in de tijd dat je in een lift staat (in Amerika dan, daar zijn de gebouwen doorgaans iets hoger ;-) kort en bondig wat je doet en wat je kan betekenen voor een klant. Doorgaans wordt gezegd dat je dit in 30 seconden tot maximaal een minuut moet doen. In de praktijk blijkt dat wanneer je de video door iemand kan laten bekijken die potentieel jou klant kan worden en je houdt het onderhoudend en relevant, dan je ook tot 2 à 3 minuten kan komen.
  Marketingtermen
  V
 • USP - Unique Selling Point

  USP - Unique Selling Point. Je onderscheidend vermogen ten opzichte van vergelijkbare aanbieders van je product of dienst. Wat maakt je uniek of onderscheidend, waarom moeten klanten voor jouw product, bedrijf of dienst kiezen?
  Marketingtermen
  V

Nog vragen?

© 2017 3XFILM Telefoon: 06 - 24550824 | Amsterdam - IJsselstein ( Utrecht ) - Zwolle Mail ons